MUDO’da Kariyer

Seçme ve Yerleştirme

MUDO İnsan Kaynakları olarak amacımız; şirket değerlerine, kurum kültürüne ve şirketin stratejik amaçlarına hizmet edecek şekilde doğru kişileri açık pozisyonlar doğrultusunda doğru işe yerleştirmektir. Adaylarda aranılan kriterler pozisyonlara göre değişkenlik göstermekte olup tüm adayların MUDO temel yetkinliklerini karşılaması beklenmektedir.

Temel Yetkinliklerimiz

 1. Sürekli öğrenme isteği,
 2. Ticari bakış açısı,
 3. Global bir vizyona sahip olmak,
 4. Sonuç odaklı olmak,
 5. Detayları önemsemek,
 6. Sorumluluk bilinci yüksek.

İşe alım sürecindeki uygulamalarımız pozisyonlara göre değişmekte olup, süreçte karşılaşabileceğiniz uygulamalar aşağıdaki şekildedir:

 • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
 • Grup mülakatları
 • Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
 • Genel Yetenek Testleri
 • Kişilik Envanteri
 • Case Study

Ücretlendirme ve Yan Haklar

MUDO’da ücretlendirme ve yan haklar politikası adil ve rekabetçi bir sisteme dayanmaktadır. İş değerlendirme başta olmak üzere performansa bağlı ve yüksek performansı ödüllendiren bir ücretlendirme anlayışı bulunmaktadır.

Yılda bir defa ücretler; çalışan performansları, enflasyon, piyasa durumu ve birçok kuruluşun katılımı ile gerçekleştirilen ücret araştırmaları sonuçları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Yan Haklar

 • Yönetici ve üzeri görev seviyesi için özel sağlık sigortası,
 • Pozisyona bağlı olarak şirket aracı, cep telefonu ve laptop,
 • Yemek ve ulaşım hizmetleri,
 • Satış ekiplerine satış primi

Kariyer Yönetimi

Adaylar yetkinlik ve tecrübelerine bağlı olarak Uzman Yardımcısı, Uzman, Kıdemli Uzman, Yönetici, Müdür, Direktör, Genel Müdür Yardımcısı görev seviyelerinde değerlendirilmektedir. Performansa bağlı olarak terfi dönemlerinde dikey görev seviyesi değişiklikleri yapılabilmesinin yanı sıra organizasyonel verimlilik ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak farklı bölümlerdeki pozisyonlara yatay ve dikey geçiş olanağı da sağlanmaktadır.

Yetenek Yönetimi

Yetenek havuzundaki çalışanların kariyer gelişim programları ile desteklenmesi, gelişimlerinin takip edilmesi ve yeni pozisyon atamalarında uygunluğun değerlendirilmesi gibi süreçleri içerir.

Yetenek Yönetimi, şirket stratejik hedeflerine ulaşırken ihtiyacı olan insan kaynağını şirkete çekmek, uygun pozisyonların yedeklenmesine yönelik çalışanları geliştirmek ve kritik insan gücünün şirket bünyesinde kalıcılığını sağlamak için tasarlanmıştır.

Eğitim ve Gelişim

MUDO çalışanlarının eğitim ihtiyaçları, MUDO Akademi çatısı altında, kurum hedefleri, stratejileri ve iş birimlerinin öncelikleri gözetilerek belirlenmektedir. Eğitim ve gelişim sürecinin temel amacı, çalışanlarının mevcut ve potansiyel performanslarını en iyi şekilde değerlendirmektir.

Eğitim ihtiyaç analizlerinin sonuçları doğrultusunda oluşturulan programlarda teknik (mesleki bilgi, iş süreçleri vb.) ve davranışsal (kişisel gelişim, yetkinlik bazlı gelişim vb.) beceriler hem MUDO deneyimiyle zenginleşmiş iç eğitimler hem de sektörel ve teknik gereklilikler doğrultusunda belirlenen dış eğitimler ve seminerler vasıtasıyla MUDO çalışanlarına aktarılmaktadır.

Gösterdikleri performans ve gelişim düzeyi ile fark yaratan MUDO çalışanları ise çeşitli yetenek programları ile takip edilmektedir. Kendilerine özel planlanan eğitimler ve şirket bünyesindeki farklı proje görevlendirmeleriyle, gelişimleri hem İnsan Kaynakları departmanı hem de MUDO üst yönetimi liderliği ile desteklenen bu çalışanları, geleceğin MUDO liderleri olarak görmekteyiz.

Performans Yönetimi

MUDO Performans Yönetimi Sistemi’nin temel amacı, MUDO hedef ve önceliklerini, tüm çalışanların hedef ve öncelikleri haline getirerek, bireysel performans artışından kurumsal performans artışını gerçekleştirecek ortak bakış açısını oluşturmak ve sürdürmektir.

Performans Yönetim Sistemi kurum hedeflerinin çalışanlara yayılması, çalışanların hedef gerçekleştirme başarılarının ölçülmesi ve çalışanların güçlü ve gelişime açık alanlarının belirlenmesine odaklanmaktadır.

Yılda iki kez gerçekleştirilen performans değerlendirmelerinde, iş hedefleri (finansal hedefler proje bazlı hedefler vb.) ve davranışsal yetkinlikler birlikte değerlendirilmektedir. Performans değerlendirme sonuçları ile ilgili yapılan detaylı analiz çalışmaları, çalışanların gelişim planlarına ve onlar ile ilgili verilecek kariyer, ücret ve gelişim kararlarına baz teşkil etmektedir.